Who wrote about our family

Some historians and genealogists talked and wrote about our family. Let’s have a look on them :

Márton Szluha (1935-2016) in Nyitra vármegye nemes családjai (Tome 2 L–Sz, 2003–2005)

1647 június 11-én Pozsonyban III. Ferdinánd király címeres nemeslevelet ad Tóth alias Soóky Pálnak, fiának, Andrásnak és testvérének Tóth Jánosnak. Kihirdeti megyénk 1648 december 3-án (Advent első vasárnapja utáni negyednap) Nyitrán. (Másolatban Nob. XII. 804 és B 425) Az 1731 évi megyei összeíráskorigazolják Gáspár, János és Tamás nemességét, kik bemutatják az armálist és bizonyítják, hogy a társszerző Jánostól származnak. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor megyénk igazolja a Tövisfalun lakó Gáspár és Tamás testvérek, valamint Gáspár fiai, Gáspár, György, Mihály, József és Gáspár, továbbá Tamás fia, Tamás, végül néhai testvérük János fiai, a Kopcsányban lakó Lőrinc és a Sztrázsán lakó János nemességét, kik bemutatják az armálist. Bemutatják továbbá tanuk 1731 február 18-án kelt vallomását, mely szerint az armálisban szereplő János halála után feles ége, nemes Horváth Anna a Thököly időkben gyermekeivel a Morva országi Kozojdekre menekült, hol fiai, Gáspár, János és Tamás születtek, kik mikor visszatértek Sztázsára,a Kozojdek névvel is illették őket.

Címer (1647): Kékben zöld földön kettősfarkú, oroszlán jobbjában görbe kardot tart.
Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny pár között könyöklő páncélos kar kardot tart.
Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

 

Béla Kempelen (1874-1952) in Magyar nemes családok (Tome 10, 1911-1932)

Sóky, l. Tóth (alias S.).

and

Tóth (másképen Sóky.) Címereslevele kelt 1647. jun. 11. (Nyitram. lt.)

 

József Csoma (1848-1919) in Abauj-Torna vármegye nemes családjai: Kiadja Abauj-Torna megye közönsége (1897)

A Nyitramegyéből Soók faluból származó Tóth családnak egyik tagja soóki Tóth János kapitány a múlt században nőül vette fületinczi Kelcz Péter Anna nevű leányát és megyénkben letelepedve a következő családot alkotta:

A táblázat élén álló János legidősebb fia, huszárőrnagy nagy kort ért el, meghalt 1862. évben, a legifjabb testvér Zsigmond, elébb főszolgabíró, majd főperczeptor volt Abauj vármegyében. Lajos, az 1848. évi szabadságharczban a 9. zászlóaljban honvédszázados volt s Budavár bevételénél ki lett tüntetve. A család megyénkben most is él s egyik tagja Elemér, birtokos Koksó-Mindszenten és Bernátfalván.

A család czímere: kék paizsban, arany oroszlán, jobbkarmában görbe kardot tart.
Sisakdísz: nyitott fekete sasszárny között könyöklő pánczélos kar, markában görbe kardot tart;
takarók: kék-arany, veres-ezüst.